:: Communio - missio ::Vydanie:

stiahni si celé císlo

"Farnosť ... je domom, ktorý je otvorený pre všetkých
a je k službám všetkým
" (ChL 27)

Hlavný a jediný článok tohto čísla sleduje dvojaký cieľ. V prvom rade chce upozorniť čitateľa na pripravovaný preklad knihy nám už známeho autora prof. Ferenca Tomku Biztos út - Spoľahlivá cesta, ktorá po obsahovej stránke je prípravou na manželstvo, ukazuje bezpečnú cestu k dobrému, harmonickému manželstvu. Viem, publikácií tohto druhu máme na Slovensku asi tucet, ak nie viac. Že sme sa napriek tomu rozhodli preložiť túto knižku, má niekoľko dôvodov. Opiera sa o málo známe vedecké poznatky, vo svetle ktorých aj mladí ľudia, ktorí nemajú vieru alebo majú slabú vieru, môžu pochopiť, že učenie Cirkvi o sexualite a manželstve je rozumné a správne; že riadiť sa ňou je spoľahlivou cestou ku krásnemu a trvalému vzťahu muža a ženy; je napísaná štýlom dialógu a vedie k pozitívnemu dialógu medzi mladým človekom a vychovávateľom (kňazom, katechétom, učiteľom, animátorom); podstatnou súčasťou knihy sú presvedčivé a veľmi otvorené svedectvá mladých manželských párov, ktorí prešli cestou, ktorú knižka odporúča. V Maďarsku, kde je práve tak isto bohatá úroda príručiek tohto druhu, sa knižka stala bestsellerom; domnievam sa, že sa môže stať aj na Slovensku.
Druhý dôvod, že sme prvé tri kapitoly (ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie) zaradili do tohto čísla, je okolnosť, že v súčasnosti prekladáme ostatné kapitoly knižky a pripravujeme jej vydanie. Chceme upozorniť na túto skvelú publikáciu a umožniť, aby jej myšlienky už v tomto školskom roku mohli inšpirovať prácu s mládežou. Z technických dôvodov sú poznámky a odkazy na literatúru  iba vo verzii článku, ktorú môžete získať po stiahnutí celého tohoto čísla.
Z ostatných textov chceme upozorniť najmä na mimoriadnu osobnosť Chiary Luce Badano (p. Aktuality), ktorá žila na zemi iba 18 rokov a bude v septembri 2010 vyhlásená za blahoslavenú o púhych 20 rokov po smrti ; ďalej na svedectvá a skúsenosti, ktoré odzneli v Ríme na slávnosti usporiadanej na záver Roku kňazov (p. prílohu).

Za redakciu
Laco Lencz


P.S.:

Ku príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a na podporu sesterskej spolupráce medzi Evanjelickou cirkvou a.v. a Katolíckou cirkvou publikujeme nový preklad pozoruhodného komentára Martina Luthera ku chválospevu Panny Márie Magnificat.


zobrazenie všetkých clánkov
Téma císla: SPOĽAHLIVÁ CESTA (O LÁSKE A SEXUALITE ZROZUMITEĽNE)
SPOĽAHLIVÁ CESTA (O LÁSKE A SEXUALITE ZROZUMITEĽNE) Cítaj clánok Odoslat clánok na e-mail Vytlacit clánok
Magnificat (Chválospev Panny Márie) Cítaj clánok Odoslat clánok na e-mail Vytlacit clánok

zobrazenie všetkých aktualít
1. CHIARA LUCE BADANOVÁ (1971 – 1990) - BLAHOSLAVENÁ Cítaj aktualitu
2. Vzácna návšteva na Slovensku Cítaj aktualitu
3. Parte Ladislav Lencz Cítaj aktualitu


Skúsenosti | Na zamyslenie | Inzeráty

Internetové linky | Knihy

Príloha

Kňazi dnes


Vydáva Farské hnutie (iniciatíva skupiny kňazov a laikov z hnutia Fokoláre)
S prevzatím príspevkov (s uvedením zdroja) súhlasíme
Redakčný tím
Vyhľadávanie v článkoch

Oznamy o novom čísle e-mailom

prihlásiť odhlásiť