:: Communio - missio ::

Návrat na hlavnú stránku ZDROJE - LINKYhttp://www.rcc.sk Všeobecné linky
kat. Cirkev na Slovensku

http://www.scirus.com Všeobecné linky
Rýchly vyhľadávací program zameraný na vedecké informácie v oblasti prírodných a humanitných vied v angličtine. Veľmi dobre je zastúpená aj teológia v anglickom jazyku..

http://www.fedu.uniba.sk/~kh/clenovia_katedry/letz/materialy/Ekumenizmus.doc Všeobecné linky
R. Letz: Slovenský ekumenizmus 50. rokov 19. storočia - originálny pokus o príspevok k jednote kresťanov

http://www.focolare.sk/ Všeobecné linky
Stránka Hnutia fokoláre na Slovensku - t. č. je v rekonštrukcii

http://www.focolare.org/ Všeobecné linky
Medzinárodné hnutie fokoláre v taliančine, angličtine, francúzštine, španielčine a portugalčine

http://www.fokolar-bewegung.de/ Všeobecné linky
Stránka Hnutia fokoláre v Nemecku

http://www.fokolare.hu/ Všeobecné linky
Hnutie fokoláre v Maďarsku

http://web.naex.sk/pabo Mariánske internetové stránky
Podrobné informácie o Mariánskej légii

http://www.svruzenec.sk Mariánske internetové stránky
Stránky Dominikánskeho mariánskeho centra Salve v Košiciach. Okrem iných informácií nájdete tu texty časopisu Ruženec, vydávaného dominikánmi v Košiciach

http://www.rytier.sk Mariánske internetové stránky
Stránky časopisu Rytier Nepoškvrnenej

http://www.mkh.sk Mariánske internetové stránky
Webovské stránky Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku

http://www.farash.host.sk/fatimskesoboty.php Mariánske internetové stránky
Na tejto adrese nájdete bohatý materiál o fatimských sobotách; stránky patria fare na Starých horách..

http://www.radiomaria.org Mariánske internetové stránky
Rádio Mária chce byť nástrojom novej evanjelizácie (un strumento della nuova evangelizzazione) v službách univerzálnej Cirkvi.

http://www.verite.cz Mariánske internetové stránky
Webovské stránky nakladateľstva a vydavateľstva Vérité v Prahe, ktoré vydáva časopis Regina, Správy z Medžugoria, organizuje zájazdy do Medžugoria, sprostredkováva kontakty na sieť stredísk na liečenie drogových závislostí Cenacolo. Na stránkach sú informácie o hlavných mariánskych zjaveniach.
Medzi zjaveniami sa uvádza aj Turzovka s poznámkou, že zo zdravotných dôvodov nie je nádej na cirkevné uznanie. Myslia tým skutočnosť, že odborná komisia, zriadená Jánom Chr. kardinálom Korcom r. 1994, dospela k záveru, že vizionár z Turzovky trpí psychickou poruchou, nie je schopný rozlíšiť halucinácie od možných vízií nadprirodzeného charakteru; preto jeho svedectvo o údajných zjaveniach nemožno považovať za hodnoverné. (Pozri Kvasnička, L.: Toto sa skutočne stalo – neveríte? Bratislava, Charis 2002, s. 105 – 107)

http://www.medjugorje.hr Mariánske internetové stránky
Stránky farnosti v Medžugorí.

http://www.mrosa.sk Mariánske internetové stránky
Stránky časopisu MROSA

Na zjavenia, ktoré propagujú tieto zdroje, sú rôzne názory – uvádzam ich ako informáciu a spolieham sa na zdravý úsudok a sensus fidei čitateľa.

http://www.ourlady.ca/translations/Slovak Mariánske internetové stránky
Informácie o údajných mariánskych zjaveniach v Garabandale v slovenskom preklade.

Na zjavenia, ktoré propagujú tieto zdroje, sú rôzne názory – uvádzam ich ako informáciu a spolieham sa na zdravý úsudok a sensus fidei čitateľa.

http://www.avemaria.sk Mariánske internetové stránky
Webovské stránky Združenia Ave –informuje o údajných zjaveniach v Dechticiach.

Na zjavenia, ktoré propagujú tieto zdroje, sú rôzne názory – uvádzam ich ako informáciu a spolieham sa na zdravý úsudok a sensus fidei čitateľa.

http://www.vatican.va Užitočné kresťanské stránky
VATIKÁN

http://www.rcc.sk Užitočné kresťanské stránky
RÍM. KAT. CIRKEV NA SLOVENSKU

http://grkat.nfo.sk Užitočné kresťanské stránky
GR. KAT. CIRKEV NA SLOVENSKU

http://www.ekumena.sk Užitočné kresťanské stránky
EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ NASLOVENSKU

http://www.ecav.sk Užitočné kresťanské stránky
EVANJELICKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU

http://www.cirkev.cz Užitočné kresťanské stránky
Katolícka cirkev v ČR

http://www.katholische-kirche.de Užitočné kresťanské stránky
Katolícka cirkev v Nemecku

http://www.kath-kirche.at Užitočné kresťanské stránky
Katolícka cirkev v Rakúsku

http://www.spp.perytnet.pl Užitočné kresťanské stránky
Katolícka cirkev v Poľsku

http://alapadre.net/churchoc.html Užitočné kresťanské stránky
Zoznam národných cirkví vo svete

http://communio.hcbc.hu Užitočné kresťanské stránky
Zoznam národných cirkví v Európe

http://www.christ-net.sk Užitočné kresťanské stránky
Katolícky portál na Slovensku

http://www.ChristNet.cz Užitočné kresťanské stránky
Český kresťanský portál

http://www.katolikus.hu Užitočné kresťanské stránky
Katolícky portál v Maďarsku

http://www.communio.hu Užitočné kresťanské stránky
Katolícky portál v Maďarsku

http://www.lumen.sk Užitočné kresťanské stránky
Rádio Lumen

http://www.martindom.sk Užitočné kresťanské stránky
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina (stránka sa práve inovuje)

http://www.misie.cz Užitočné kresťanské stránky
Misijní centrum - Praha

http://www.vira.cz Užitočné kresťanské stránky
Pastorační středisko - Praha

http://www.pastorace.cz Užitočné kresťanské stránky
České stránky zamerané na pastoráciu

http://www.katolikus.hu/oli/ Užitočné kresťanské stránky
Pastoračné stredisko Budapešť

http://www.communio-initiative.de/ Užitočné kresťanské stránky
pastoračné iniciatívy v Nemecku

http://www.seelsorgeamt-freiburg.de/seelsorgeamt.htm Užitočné kresťanské stránky
pastoračné iniciatívy v Nemecku

http://home.t-online.de/home/M-E-T/ Užitočné kresťanské stránky
pastoračné iniciatívy v Nemecku

http://www.ICPE.org Užitočné kresťanské stránky
Medzinárodná evanjelizačná škola ICPE, Malta

http://www.BTinternet.com/~sioncommunity Užitočné kresťanské stránky
Katolická evanjelizačná komunita SION v Anglicku

http://www.halik.cz Užitočné kresťanské stránky
Internetova stranka znameho českého katolíckeho kňaza Tomáša Halíka. Nájdete tu jeho kázne, články, rozhovory a iné informácie.

http://sweb.cz/hzls Užitočné kresťanské stránky
Stránka tzv. Hnutia za lepší svet, založeného slávnym talianskym jezuitom, P. Lombardim SJ

http://www.ucebnice.umlaufoviny.com Užitočné kresťanské stránky
Na tejto velmi živej stránke nájdete okrem iného učebnicu náboženstva „Pomocná škola kresťana a občana“, určenú hlavne pre stredoškolákov a vysokoškolákov (15 – 20 rokov). Texty sú jasné a stručné, majú cirkevné schválenie. Podľa autora P. Václava Umlaufa SJ majú ekumenický charakter a môžu ich používať aj nekatolíci.

http://www.spiritualita.sk Užitočné kresťanské stránky
Slovenská stránka venovaná spiritualite muža

http://www.chlapi.cz Užitočné kresťanské stránky
Česká stránka venovaná spiritualite muža

http://www.help.vira.cz Pozoruhodné iniciatívy na internete
Internetová linka dôvery v ČR www.help.vira.cz

http://www.communio.hu/ppek/ Pozoruhodné iniciatívy na internete
Elektronická knižnica Petra Pázmánya

http://www.vira.cz Pozoruhodné iniciatívy na internete
"Abeceda viery na internete" (internetový lexikon viery)

http://www.maryvale.ac.uk/ Pozoruhodné iniciatívy na internete
Virtuálny teologický inštitút (diaľkové štúdium katolíckej teológie, štúdium katechétov a laických spolupracovníkov v pastorácii a pod.)

http://www.taize.fr Farnosť
Obsahove bohaté stránky známeho Spoločenstva v Taizé, aj v slovenčine!!! Odporúčam do Vašej pozornosti najmä „List z Taizé 2003“. Je to skvost duchovnej literatúry, hoci má len tri strany.

http://www.blumental.sk Farnosť
Vydarené stránky bratislavskej farnosti Blumentál

http://www.singleness.org Farnosť
Internetové stránky kresťanských „singlov“

http://www.thisdaysthought.org Farnosť
Stránky organizácie, ktorá na požiadanie denne a bezoplatne posiela záujemcom pekný citát na duchovné povzbudenie.

http://www.blumental.sk Farnosť
Živá internetová stránka známej blumentálskej farnosti v Bratislave

http://www.farasl.sk Farnosť
Ďalšie farské stránky s množstvom odkazov na stránky iných farností

http://dobrakniha.sk/dk Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Vydavateľstvo Dobrá kniha

http://www.kna.cz Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Karmelitánské nakladatelství

http://www.portal.cz Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Nakladatelství Portál

http://www.citygate.org/porta/index.php Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Vydavateľstvo Porta Libri

http://www.diakonia-online.net Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Informácie o nemeckom časopise Diakonia: koncepcia zošitov, obsah aktuálneho čísla, redakčné úvody k príspevkom a kľúčový článok v plnom znení. Diakonia je medzinárodný časopis pre prax Cirkvi z vydavateľstva Herder.

http://www.rema.soueaspn.sk Web stránky zaujímavých vydavateľstiev
Kresťanské vydavateľstvo, blízke Komunite Ján Krstiteľ

http://www.forumzivota.sk Evanjelium života
Webové stránky iniciatívy Fórum života

http://sds.host.sk Evanjelium života
Spoločnosť Downovho syndromu na Slovensku

http://www.charita.sk Evanjelium života
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava

http://www.apz.sk Evanjelium života
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.

http://www.anoprezivot.sk Evanjelium života
Stránky Áno pre život, n.o. – pomoc tehotným ženám v núdzi, pomoc týraným ženám a deťom.

http://www.prolife.cz Evanjelium života
Vynikajúce stránky českého hnutia Pro life. Poskytujú výstižné odpovede a materiály o dôležitých otázkach ochrany života, správy týkajúce sa tejto oblasti a pod.

http://www.afterabortion.org Evanjelium života
Na týchto stránkach nájdete množstvo pozoruhodných informácií s odkazmi na ďalšie stránky a materiály.

http://www.afterabortion.org Evanjelium života
Na týchto stránkach nájdete množstvo pozoruhodných informácií s odkazmi na ďalšie stránky a materiály.

http://www.katecheten-verein.de Katechéza a katechumenát
Najdete tu rôzne informacie o katecheze a katechumenate, okrem ineho skusenosti s katechumenatom v USA a Nemecku, z ktorych sme niečo použili v tomto čísle

http://www.diocesi.brescia.it Katechéza a katechumenát
Domovska stranka diecézy Brescia, Taliansko – tu som nasiel Tononiho prednasku aj skvelý diecézny dokument, o ktorom hovorí

http://www.chiesacattolica.it/cei/ Katechéza a katechumenát
Domovska stranka Biskupskej konferencie Talianska, najdete tu napr. vynikajúci dokument o katechumenáte dospelých

http://www.lexikon.ch Lexikony
Je to lexikon osobitneho druhu: neobsahuje informacie o heslach, ale odkazy na stránky, na ktorých hľadanú informáciu nájdete

http://www.brockhaus.de Lexikony
internetová verzia jedného z najznámejších lexikonov

http://www.xipolis.net Lexikony
Cez túto adresu sa dostanete k informáciám z vyše 50 encyklopédií, lexikonov atď. Má jednu nevýhodu: zadarmo je iba stručná základná informácia o hľadanom pojme, podrobné informácie sú spoplatnené

www.wissen.de Lexikony
Jeden za najväčších bezplatných portálov, sprostredkujúcich encyklopedické informácie, ktorý aj detailné informácie poskytuje bezplatne. Považuje sa za mimoriadne spoľahlivý a všestranný zdroj informácií

http://www.schuelerlexikon.de Lexikony
Je určené pre študentov a žiakov, obsahuje základné vedomosti z učebných predmetov

http://odl.celodin.org/cd/sk/pdf/1_1.pdf Pastoračné plánovanie
Strategické plánovanie - základné pojmy

http://www.aib.sk/infos/infos2000/29.htm Pastoračné plánovanie
Strategické plánovanie zmien v knižnici ako text

www.domeuropy.sk Pastoračné plánovanie
Elektronické dištančné online vzdelávanie - kurz Strategické plánovanie

http://www.bip.cz/stazeni/dokumenty/pastor_plan/kelly_pastoracni_planovani.pdf Pastoračné plánovanie
Kelly: Pastoračné plánovanie v Irsku

http://www.rivistaliturgica.it/upload/1997/articolo3_307.asp Pastoračné plánovanie
Článok profesora lateránskej univerzity S. Lanzu: PROGETTUALITÀ: TRA IPERTROFIE E RESISTENZE

http://cerven.blog.sme.sk/clanok-23961.htm Ekumenizmus
J. Červeň: Ekumenizmus

http://forum.knazi.sk/index.php?24 Ekumenizmus
Ekumenizmus, medzináboženský dialóg : Fórum na stránke Kňazi.sk

http://www.rcc.sk/dokumenty/dok_komisii_kbs/30.html Ekumenizmus
KOMISIA PRE EKUMENIZMUS A DIALÓG S CIRKVAMI
/ Vyhlásenie k činnosti Munovej sekty /

http://ekumena.ktfke.sk/ Ekumenizmus
Ekumenické spoločenstvo Košice (s linkami na členské cirkvi)

http://www.rcc.sk/dokumenty/ekumenizmus/index.html Ekumenizmus
Dokumenty a vyhlásenia KBS o ekumenizmeVydáva Farské hnutie (iniciatíva skupiny kňazov a laikov z hnutia Fokoláre)
S prevzatím príspevkov (s uvedením zdroja) súhlasíme
Redakčný tím
Vyhľadávanie v článkoch

Oznamy o novom čísle e-mailom

prihlásiť odhlásiť